Erik van Driel Foundation

16 april is voor elke GAC’er een dag die nooit zal worden vergeten. Op deze datum verloren we in 2023 onze algemeen directeur Erik van Driel. Ter nagedachtenis aan Erik richt GAC op 16 april 2024 de ‘Erik van Driel Foundation’ op. Een foundation waarmee geld zal worden ingezameld voor een doel dat Erik aan het hart ging, namelijk het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Op deze manier willen we ons steentje bijdragen aan een gezonde en vitale samenleving.

€ 34.394,-

Tot nu toe opgehaald

Doneer nu!

Erik van Driel

Een natuurlijk leider met een warme persoonlijkheid die altijd een luisterend oor had. Zo zullen veel mensen Erik herinneren.
Zijn ontwapenende glimlach en hoge betrokkenheid verdween van het één op het andere moment.

Als herinnering aan Erik is deze foundation opgericht. Het bieden van een omgeving waarin kinderen, samen met hun familie, een thuisgevoel kunnen ervaren tijdens de strijd van hun leven is van onschatbare waarde. Samen met Melanie, Joris en Jasper is daarom dit doel gekozen.

Het doel van de foundation

De foundation heeft een aantal doelen waarbij de herinnering aan Erik de belangrijkste is. De foundation levert een relevante bijdrage aan de behandeling van kanker bij kinderen en de bijbehorende kwaliteit van leven.

De foundation wil iedereen, binnen en buiten GAC, de kans geven om een steentje bij te dragen. Dat kan door deel te nemen aan de initiatieven die de foundation jaarlijks organiseert. Maar iedereen kan ook een eigen actie starten. Op die manier willen we iedereen die Erik heeft gekend, maar ook iedereen die hem niet heeft gekend, inspireren om iets goeds te doen voor een ander.

De foundation creëert een samenwerking tussen het Prinses Maxima Centrum en GAC Business Solutions door de herinnering aan Erik levend te houden.

Na een periode van 5 jaar wil de foundation een geweldig bedrag bekend maken op 16 april 2029. Een bedrag waarbij we substantieel hebben bijgedragen aan het beter maken van kinderen en het zorgen voor een optimale kwaliteit van leven.

Bekijk de actiepagina

Het Prinses Maxima Centrum

Als een kind ernstig ziek is door kanker, staat maar een ding voorop: genezen.

Daarom werken de mensen in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie elke dag grensverleggend en gepassioneerd samen aan het verbeteren van de overlevingskans en aan de kwaliteit van leven van kinderen met kanker. Nu, en op de langere termijn. Want kinderen hebben nog een heel leven voor zich. Het Prinses Máxima Centrum is geen gewoon ziekenhuis, maar een onderzoeksziekenhuis. Alle kinderen met kanker in Nederland worden hier behandeld. Daarmee is het Prinses Máxima Centrum het grootste kinderkankercentrum van Europa. Ruim 450 onderzoekers en 900 zorgprofessionals werken nauw samen met Nederlandse en internationale ziekenhuizen aan betere behandelingen en nieuwe perspectieven op genezing.

Zo geven ze het kind van vandaag de allerbeste zorg én zetten ze belangrijke stappen om de overlevingskansen voor de kinderen die nu nog niet genezen, te verbeteren.

Het Prinses Maxima Centrum

Patient journey door de nieuwbouw Prinses Maxima Centrum

Wie ging u allemaal voor?

Wilt u graag een steentje bijdragen?

Als persoon kun je je steentje bijdragen door een persoonlijke actie te organiseren. Denk hierbij aan een sponsorloop, lege flessen actie of andere creatieve acties. De donaties die je met deze acties ophaalt kunnen rechtstreeks op de actiepagina van de foundation gezet worden. Deze actiepagina is in beheer van de Prinses Maxima Centrum Foundation (Het actieplatform van Het Prinses Máxima Centrum (maximaalinactie.nl)) en de verzamelde fondsen komen rechstreeks bij het goede doel binnen.

Als bedrijf kun je het Prinses Maxima Centrum omarmen zoals GAC Business Solutions dat heeft gedaan. Door jaarlijks een mooi bedrag te doneren of door dit eenmalig te doen. De Prinses Máxima Centrum Foundation heeft een ANBI status. Transparantie van ontvangen gelden staat voorop.

Tot nu to opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum

€ 25.000